ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Обработване на лични данни с цел пазаруване през онлайн магазина и посещение на уебсайта:

На нашия уебсайт можете да пазарувате онлайн. Може да използвате тази услуга само след регистрация. Данните, предоставени, ще бъдат използвани само и единствено с цел осъществяване дейността по поръчката.

Моля, преди да се регистрирате да се запознаете в подробности с това кои сме ние и какви са целите и сроковете, за които обработваме личните Ви данни.

При обработването на лични данни Сдружение “Денс България” спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Регистрация:

С натискането на бутон „Регистрация“ и потвърждавайки получения имейл за регистрация, Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона „Завърши поръчката“ имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация.

С даване на своето съгласие за регистраия  и завършване на поръчка се съгласявате „Денс България” Сдружение, ЕИК 176988971, ГР. ВАРНА, УЛ. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 24, ТЕЛ.: +359 883 228 201, наричано за краткост Денс България, да ползва предоставените от Вас лични данни – електронна поща, име, фамилия, адрес (държава, град/село, пощенски код), телефон.

Цели на обработване:

Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани за цели, на регистрация и за предоставяне на услугите по осъществяване на поръчката Ви; за цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на Денс България и цeли, свързани със спазване на законовите задължения на Денс България.

ЗА КОНТАКТИ:

телефон: 0883228201

e-mail: dance.bulgaria.ngo@gmail.com

Сдружение "Денс България"

ЕИК: 176988971

гр.Варна ул. Братя Миладинови №24

КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ:

гр. Варна

бул.Владислав Варненчик №256

търговски център  "Двете Кули" 

от асансьора вдясно (следвайте танцовите рисунки на пода).